Vores værdier

Vi tager udgangspunkt i følgende værdier.

Modig

Vi går foran inden for vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ ligesom vi også værdsætter, når andre gør det. Vi respekterer forskellighed og det at turde møde det nye, det fremmede, det anderledes og lukke det ind i vores hverdag. For os er det vigtigt at skabe et miljø, hvor den enkelte søger indflydelse og tør give sin mening til kende.

Tydelig

Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor. I kommunikation er vi fælles ansvarlige for at sikre at afsender og modtager har en fælles forståelse.

Kompetent

Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. Vi søger at handle udelukkende ud fra faglig viden. Vi har respekt for hinandens og andre faggruppers kompetencer. Vi søger aktivt indflydelse på egen kompetenceudvikling. Vi tilstræber at personalet er sat grundigt ind i arbejdsprocesserne, har den nødvendige efteruddannelse, fælles forståelsesramme og medindflydelse, således at de er i stand til at tage hånd om såvel hinanden som børn og forældre på et højt fagligt niveau.

Inklusion og Anerkendelse

Med inklusion og anerkendelse ønsker vi at være fordomsfrie og anerkende såvel barnets, forældrenes og personalets forskellige behov, livssituationer og forudsætninger. Ved hjælp af faglig viden og indsigt skaber vi et miljø, hvor der er overskud og psykiske resurser, som muliggør at vi kan rumme og inkludere alle – også børn med særlige behov. 

– med glæde

Vi er bevidste om, at et godt børne- og arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores dag. Først og fremmest ser vi vores hverdag ud fra et positivt synspunkt og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, børn og forældre.