Fri for mobberi

Positive og venskabelige børnefællesskaber

Mary Fonden og Red Barnet har udviklet programmet "Fri for Mobberi", som bygger på værdierne:
  • Tolerance - at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.
  • Respekt - at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At rumme forskelligheder og respektere andres forskellighed og væremåde.
  • Omsorg - at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn - både overfor de små, store og jævnaldrende.
  • Mod - at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater.