Personale

Personalegruppen rummer forskellige menneskelige og faglige egenskaber og kompetencer, der til stadighed udvikles og vedligeholdes gennem kurser og anden efter/videreuddannelse, – og er således, på trods af sin størrelse, bredt funderet.

  • Institutionsleder: Poul-Erik D. Christiansen (37 timer)
  • Souschef og pædagog: Susanne F. Andersen (37 timer)
  • Pædagog: Mette B. Pedersen (35 timer)
  • Pædagog: Trine Nielsen (37 timer)
  • Pædagog: Maja N. Frederiksen (30,5 timer)
  • Pædagog: Bente Rahbek (35 timer)
  • Pædagog: Lene A. Johansen (2 timer ugentligt fleksjob)
  • Pædagogisk ass: Maria Schou Larsen (30 timer)
  • Husassistent: Inge Poulsen (20 timer)
  • Vikarer: Caroline.

Derudover har vi i perioder studerende fra Slagelse Pædagog Seminarium i førstepraktikperiode, og pædagogiske assistentelever fra SOSU-skolen i Slagelse. Endvidere har vi erhvervspraktikanter fra kommunens skoler.

Vi samarbejder med Jobcenter Slagelse, om at tilbyde mennesker at komme i job med løntilskud eller virksomhedspraktik i kortere perioder.