Nye børn

Det er vigtigt for os at få etableret et gensidigt samarbejde. Det gør vi på følgende måde.

Inden det nye barn starter, sender/får det et velkomstbrev på det første besøg. Velkomst-brevet har nogle af børnene fra børnehaven været med til at lave. Dette er blandt andet for at forberede det nye barn på, hvad man kan lave i børnehaven, samt hvad de voksne og nogle af børnene fra barnets garderobe hedder. Derudover bliver de andre børn også forberedt på, at der kommer et nyt barn, som de skal være med til at tage imod.

Nye forældre kontakter børnehaven, og der aftales en tid til besøg før de starter. Ved dette besøg er det så vidt muligt primærpædagogen fra den garderobe barnet skal tilknyttes, som viser rundt og informerer om den pædagogiske linje, rummenes funktion og dagsrytmen. Primærpædagogen vil spørge ind til netværk, tidligere pasningsformer, allergier, kroniske sygdomme, renlighed, middagssøvn, barnets sproglige baggrund, hvad barnet kan lide at lege med m.m. Der aftales tid for indkøring.

Der kan desuden også laves en aftale med barnets dagpleje, om at komme på et eller flere besøg inden opstarten.

Når barnet skal starte i børnehaven, er det vigtigt med en god opstart. Derfor forventer vi, så vidt muligt, at I som forældre er til stede sammen med jeres barn de første par dage i barnets opstart i børnehaven. Vi anbefaler, at barnet får nogle korte dage i begyndelsen måske 2-3 formiddage, hvis muligt gerne en lille uge, hvor der de sidste dage er mulighed for, at lade barnet være alene i børnehaven en til to timer. På den måde bliver barnet stille og roligt fortroligt med huset, omgivelserne, de andre børn og pædagogerne.