Normering

Børnehaven er normeret gennemsnitligt til 44 børn, men antallet kan variere i løbet af året.

Børnene er aldersmæssigt fordelt fra 2-6 år. Børn med dansk, flerkulturel og flersproglig baggrund.

Slagelse Kommune tilbyder gæstepladser til dagplejebørn - ved dagplejernes sygdom eller ferie. Vi har pt. 4 af disse pladser. De tilbydes dagplejebørn på 2-3 år. Disse børn er på forhånd sikret en plads i institutionen, når behovet opstår.