Tværfagligt samarbejde

Det tværfaglige samarbejde tager udgangspunkt i Slagelses Kommunes Børne og unge politik.

Personalet har blandt andet mulighed for at få sparring på deres arbejdsmetoder. Derudover kan børnehaven og forældrene i samarbejde inddrage en af samarbejdsparterne:

Socialrådgiver

Michelle B. Nielsen

Psykolog

Kristine Fønskov Thorsen

Talepædagog

Karin Elmhøj Pedersen

Flersprogspædagog

Katrine Christensen

Integrationsmedarbejder 

Sahar Taka 

Skoledistrikt

Nysømark (Nymarkskolen)

Motorikkonsulent/Ergoterapeut

Jeanette M. Devantier

Inklusionsvejleder 

Mette Denholt

Sundhedsplejerske

Lone Stenbæk Larsen 

Åben anonym rådgivning for børn, unge og familie.

Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud og der er mulighed for 1-5 samtaler til familier med børn under 18 år.

I kan henvende jer med lige netop det, I finder vanskeligt:

  • Uenighed om børneopdagelse
  • Jeres barn trives ikke
  • Jeres barn har overtaget styringen
  • Ved pludselig sygdom/skilsmisse/dødsfald 

Familiehusene i Slagelse Kommune arrangerer kurser for forældre med forskellige temaer, for eksempel søskende konflikter, sammenbragte familier, småbørns familier m.m.

Spørg eventuelt børnehavens personale om yderligere oplysninger.

Siden er sidst opdateret 14. januar 2022