Spor

Spor kan ses som tegn barnet har efterladt.

Spor er noget som barnet er særligt optaget af og som giver mening for barnet.

Disse spor viser sig, når barnet tegner, leger og kigger i bøger eller når barnet fortæller om noget og indsamler ting, som bliver gemt i lommer og skuffer.

Sporene bliver indsamlet via:

  • Iagttagelser
  • Tegninger
  • Samtaler
  • Interviews
  • Børnebøger
  • Billeder
  • Sommerbøger
  • Spor-tavler