Forskningsprojekt

Vi har deltaget i et forskningsprojekt

Pædagogisk kvalitet

- i store og små daginstitutioner

Forskningsprojektet vil med både kvalitative og kvantitative metoder undersøge bæredygtighed, ledelse, organisering og pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner.

Citat fra rapporten

"I de små institutioner har børnene mere tid til at lege, de kender alle sammen hinanden og kan bedre overskue, hvor de kan lege, og hvem der er at lege med. De leger med hinanden på tværs af alder og køn, og det er lettere at få lov at være med.  De kender alle de voksne, hvilket betyder, at de oftere henvender sig til dem, hvis der er brug for det. De har flere afgrænsede steder at lege med den mulighed dette giver for længerevarende og mere fordybede lege."

Introduktion til problemstillingen

Udviklingen på daginstitutionsområdet går i retning af at flere og flere små daginstitutioner erstattes af store daginstitutioner. I den forbindelse er det væsentligt at undersøge, hvad institutioners størrelse betyder for:

  1. den pædagogiske kvalitet
  2. pædagogernes faglighed, kompetencer og arbejdsvilkår
  3. børnenes trivsel, læring og udvikling
  4. for den pædagogiske ledelse og organisering af arbejdet. 

Projektets formål

Formålet med projektet er at generere forskningsbaseret viden om disse forhold i store og små daginstitutioner. Ligeledes at give konkrete bud på, hvordan man i praksis løser de udfordringer, der ligger i arbejdet i henholdsvis store og små daginstitutioner.

Denne viden kan anvendes i planlægning og udvikling af kvalitet i daginstitutioner både i ind- og udland. Projektet undersøger endvidere forhold mellem institutioners størrelse og betydningen for forskellige grupper af børn: udsatte børn, drenge, piger, mindre børn og store børn.

Projektperiode: Januar 2014 - november 2014

Projektdeltagere

  • Charlotte Ringsmose
  • Grethe Kragh-Müller

De er begge tilknyttet Aarhus Universitet.

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje.

 

Siden er sidst opdateret 20. juli 2022