Lukkedage

I løbet af året vil der være faste lukkedage, disse vil blive udmeldt på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Vi følger Slagelse Kommunes lukkedage.

På de fleste lukkedagene vil der være "nødåbent" i et antal institutioner geografisk fordelt i kommunen. Disse institutioner udpeges fra centralt hold, og der udsendes brev om pasningsbehov på lukkedage til alle forældre i Slagelse Kommune.

Har du behov for pasning af dit barn mellem jul og nytår, bedes du udfylde et skema og aflevere det i institutionen.

Dit barn vil blive tilbudt pasning i en af Kommunens institutioner. Du kan ikke regne med, at det netop er "din" institution, der har åbent mellem jul og nytår.

Du vil senest 8 dage før få oplyst navn, adresse og telefonnummer på den institution dit barn vil få tilbudt pasning i.