Bestyrelsen

At være med i bestyrelsen er en mulighed for at få større indsigt og indflydelse på barnets hverdag.

Som forældrerepræsentant sidder man i bestyrelsen i en 2 årig periode, mens suppleanter sidder i 1 år. Valg af bestyrelse arrangeres af den siddende bestyrelse.

Der afholdes bestyrelsesmøde 3-4 gange om året. Drøftelser på møderne er blandt andet:

  • Økonomi
  • Personaleforhold
  • Efterretningssager
  • Pædagogiske tiltag
  • Vedligeholdelse af bygninger og legeplads mm.

Du kan som forældre henvende dig til bestyrelsen med stort og småt, som du synes at de skal tage op.

Bestyrelsen har arbejdsgiver-kompetence og forpligtelser i forhold til personalet, da vi er en selvejede institution. Bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.