Traditioner

... i børnehaven i løbet af året

Fastelavn

Aktive forældre arrangerer fastelavnsfest i børnehaven fastelavns søndag. Den dag kan alle børn deltage. På dagen bliver der slået katten af tønden og børnene kan komme udklædte. Derfor holder vi ikke nogen arrangementer fastelavnsmandag, men børnene må gerne komme udklædte denne dag. Aktivforældre opkræver et mindre beløb pr. familie til tøndefyld og boller.

Børnehavens fødselsdag

Den 1. marts har børnehaven fødselsdag. Dette bliver markeret ved at skolebørnene er med i forberedelserne forud for dagen. På selve dagen er børnene med til at lave en stor grøntsagsfigur, som vi alle spiser.

Påske

Forud for påske laver vi forskellige påskeklip og udsmykker børnehaven med dette. Desuden plejer påskeharen at kigge forbi og gemme sine påskeæg fx. på legepladsen.

Bedsteforældredag

Hvert år i april/maj måned inviterer vi børnenes bedsteforældre på besøg. Her kan de følge en dag i barnets børnehave og plante en medbragt blomst, som barnet efterfølgende er med til at passe og vande. Har barnet ikke mulighed for at invitere deres bedsteforældre, kan de for eksempel invitere en faster eller nabo.

Arbejdsdag

Hvert år afholder vi en arbejdslørdag i foråret, hvor alle forældre og evt. søskende bliver inviteret til at komme et par timer for at hjælpe med at ordne div. vedligeholdelsesarbejde udendørs som indendørs, i og omkring børnehaven. Undervejs vil et køkkenhold bl.a. stå for fælles frokost. Det er en rigtig hyggelig dag, hvor børnene efterfølgende er meget stolte over det, deres forældre har lavet.

Afslutning for kommende skolebørn

De kommende skolebørn vil meget gerne holde afslutning. Vi har valgt at holde en fælles afslutningsfest. De kommende skolebørn er med til at planlægge, forberede og afvikle dagen for resten af børnegruppen. De kommende skolebørn bidrager med noget forskelligt til dagen som frugt, grønsager og varme retter mv. Det er vigtigt for barnet at få sagt ordentligt farvel til børnehaven og derfor markerer vi barnets sidste dag ved at synge en afskedssang.  Barnet får ligeledes udleveret sin tegnemappe samt forskellige ting, som barnet har lavet gennem sin tid i børnehaven.

Juleforberedelser 

I november får alle børn mulighed for at lave 1 julegave til familien.

Sidste torsdag i november holder vi juleklippedag, hvor forældre og søskende er med til at pynte børnehaven op til jul.

I december måned er børnene delt i Myrer og Mejser i tidsrummet mellem 11.00 - 12.00. Begge stuer har besøg af nogle tøjnisser, som hjælper med at trække en pakke fra pakkekalenderen. Nisserne kommer hjem med det barn, som har trukket en pakke den pågældende dag. I fællesskab med barnets forældre skal de nu berette i en medbragt dagbog, hvad barnet og nissen har oplevet. Næste dag kommer den med i børnehave igen og der bliver læst op for de øvrige børn, hvad de har oplevet.

I løbet af december kommer alle børn på en juletur i små grupper. Det kan variere fra gruppe til gruppe, hvad indholdet af turen bliver. 

Vi deltager i en julegudstjeneste i Nørrevangskirken med en større gruppe børn.

En fredag i december laver vi risengrød til alle, som vi spiser til frokost. Senere på måneden holder vi en julefrokost for børnene, hvor der bliver lavet mad, spist og sunget julesange med børnene.