Sprogstimulering

Under hele børnehavetiden følger vi børnenes sprogudvikling nøje. Hvis vi skønner, at et barn måske kan få brug for støtte i sprogudviklingen, laver vi en sprogtest (TRAS). Skulle denne test vise, at der er behov for støtte, henviser vi, i samarbejde med forældrene, til den talepædagog, som er tilknyttet børnehaven.

§ 11

Til børn med et andet modersmål end dansk, gives efter konkret vurdering ekstra sprogstimulering på dansk. Denne opgave foregår i institutionen, men varetages af en sprogpædagog fra Nordbycentret.

Siden er sidst opdateret 31. maj 2018