Motorisk

Sansemotoriske færdigheder

Gennem hele børnehavetiden følger vi børnenes sansemotoriske færdigheder. Hvis vi skønner, at et barn måske kan få brug for støtte i dets motoriske udvikling, laver vi en test af de sansemotoriske færdigheder (TRASMO). Skulle denne test vise, at der er behov for støtte, henviser vi, i samarbejde med forældrene, til den ergoterapeut, som børnehaven har tilknyttet.