Kost

Børns ernæring er der stort fokus på, en sund og alsidig kost har gunstig effekt på børns fysiske såvel som mentale overskud.

Sideløbende med et øget kendskab til kostens betydning, ses imidlertid generelt også en væsentlig stigning i børns daglige sukkerindtag. Her er indtagelse af slik, kage, sodavand, is og andre sukkerholdige ting i højere grad blevet en dagligdags ting i stedet for en ”særlig” lejlighed. Dette er en uheldig udvikling eller dårlig vane, der kan være svær at bryde, når den først er rodfæstet i barnet og den unge. Barnets sunde ernæring er naturligvis forældrenes endelige ansvar, men netop fordi barnet i dag tilbringer en stor del af sin tid i institution er det væsentligt med en kostpolitik for vores børnehavebørn. Dels fordi vanerne dannes allerede fra 3-års alderen, dels fordi børnene dannes og påvirkes af såvel deres omgivelser som i børnehaven af andre børn og personalet.

Det er altså bl.a. i børnehaven, at børnene skal lære de gode og sunde vaner og få dem integreret som en naturlig del af deres videre liv. Dette er med henblik på at forebygge sygdomme på længere sigt, men også for her og nu at sikre barnets udvikling via et fysisk og psykisk velbefindende.

En god vane vi gerne vil have integreret i børnene er at fest og sjov kan være lige så interessant, selvom det der bliver serveret er sundt.

Generelt ønsker børnehaven at anerkende og udvise hensyn til børnenes forskellige madkulturer.