Dagens rytme

Morgen

Mellem kl. 6.30 og kl. 8.00 bliver børnene tilbudt morgenmad. I dette tidsrum bestræber vi os på, at der skal være roligt. Dette vil sige at de børn, der er kommet tidligt skal vise hensyn til de børn der først kommer noget senere. Børnene kan for eksempel tegne, læse bøger, spille spil og bruge iPad.

Formiddag

Som udgangspunkt åbnes 1. salen og/eller legepladsen omkring kl. 8.30-9.00. Der veksles imellem, at børnene selv kan vælge aktiviteter og aktiviteter som bliver igangsat af den voksne, hvor barnet enten skal eller kan deltage.

Middag

Vi spiser frokost fra kl. 11.30-12. Alle børn spiser samtidig i henholdsvis Havestue, Pejsestue og Køkken. Det enkelte barn har sin faste plads.

Om sommeren sidder vi nogle gange på legepladsen.

Vi har fælles normer for spisning, som børnene støttes og vejledes i. Vi lægger vægt på, at der skal være en god atmosfære ved bordet og at der skal være respekt om maden og hinanden. Børnene har mulighed for at lære at spise med kniv og gaffel og/eller at hælde op i et glas. Børnene lærer at være behjælpelige over for hinanden og fællesskabet ved at de rækker mælk, vand, servietter mm. til hinanden.

Middagssøvn

Børn med behov for middagssøvn sover på 1. sal mellem kl. 12.00 og 14.00~15.00.

Eftermiddag

Om eftermiddagen går vi alle på legepladsen. Her er det børnenes selvvalgte aktiviteter, som er i fokus. Afhængigt af vejr og antallet af personale er der nogle dage mulighed for at trække indenfor. Hen imod lukketid opfordres til lidt mere stille lege eller aktiviteter.

Ligesom det er vigtigt at komme ordentligt ind i børnehaven om morgenen og få en god start på dagen, er det vigtig at få en god afslutning på børnehavedagen. Vi bestræber os på, at få overdraget børnene ordentligt til deres forældre. De skulle gerne glæde sig til at komme igen i morgen. Vi opfordrer til at forældrene hjælper med at få barnet til at rydde op.